Vyhlášky obce

Zastupitelstvo zápis – 2022

Zastupitelstvo – archiv zápisů

Povodňový plán obce Bošín

Policie ČR

Státní veterinární správa

Krajský úřad Pardubického kraje

Svolání zasedání Zastupitelstva obce Bošín

Odbor stavební

Účetní závěrky obce

Rozpočtová opatření

Střednědobý rozpočet

Návrh rozpočtu

Schválený rozpočet

Návrh závěrečného účtu

Schválený závěrečný účet

Odpady

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bošín

Zpracování osobních údajů

Sdělení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů