Projekt:

VYBAVENÍ PRO OBECNÍ ÚŘAD BOŠÍN – ROZŠÍŘENÍ SPOLKOVÉHO ŽIVOTA V OBCI

proběhl začátkem února 2023 aby bylo možné konat kulturní akce v obci Bošín. Projekt se vydařil a všechny občany zveme na probíhající akce s novou aparaturou.