16. 11. 2020

Obec Bošín
Starosta obce Bošín

 

Svolává schůzi zastupitelstva obce Bošín konanou dne 17. 5. 2021 od 18:00 hod.

v budově OÚ v souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích.

Ing. Tomáš Provazník
starosta obce Bošín