13. 6. 2024

Obec Bošín
Starosta obce Bošín

 

Svolává schůzi zastupitelstva obce Bošín konanou dne 8. 7. 2024 od 18:00 hod.

v budově OÚ v souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích.

Ing. Tomáš Provazník
starosta obce Bošín