Obec Bošín, sídlem Bošín 8, 565 01 Choceň, IČ 00580341 zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak od 25. 5. 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje obec pro jednotlivé agendy takto: tabulka_agend

V souladu s výše uvedeným nařízením jmenuje obec Bošín pověřenkyni pro ochranu osobních údajů:

BcA. Magda Zdena Dvořáková, email: magda.dvorak@email.cz, tel. 603 108 203

Poučení subjektu údajů (občanů)

Subjekt osobních údajů má v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů tato práva:
• svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních údajů,
• požadovat umožnění přístupu k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
• požadovat opravu nepřesných osobních údajů (v případě, že osobní údaje zpracovávané u Správce jsou nepřesné),
• uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
• uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů,
• požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
• podat stížnost u dozorového úřadu.

Více o správci včetně kontaktů zde: https://bosin.cz/