Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Svolání zasedání Zastupitelstva obce Bošín

Obec Bošín
Starosta obce Bošín

 

Svolává ustavující schůzi zastupitelstva obce Bošín konanou dne
16. listopadu 2018 od 20:00 hod.
v budově OÚ.


Program schůze:

V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích je program ustavujícího zasedání zastupitelstva následující:
1. Složení slibu členů zastupitelstva obce dle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Volba starosty, místostarosty
4. Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva
5. Zřízení finančního výboru, volba předsedy finančního výboru a dalších členů
6. Zřízení kontrolního výboru, volba předsedy kontrolního výboru a dalších členů
7. Zřízení výboru pro občanské záležitosti, volba předsedy výboru pro občanské záležitosti a dalších členů
8. Diskuse
9. Závěr

 

 

Josef Majdiak
starosta obce Bošín

Vystaveno  31.10.2018