Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Aktuálně

                           Obec Bošín, Bošín č. 8, 565 01 Choceň
                                                                                                V Bošíně 21. 5. 2018

                                                OZNÁMENÍ


                             Podle §68 odst. 2 zák. č. 128/2000Sb


                                   Zastupitelstvo obce Bošín


                                                  stanoví


podle § 67 odst. 1 zák. č 128/2000Sb. o obcích pro volební období 2018-2022


                       Počet volených členů zastupitelstva obce 7


Stanoveno na zasedání zastupitelstva obce Bošín dne 21. 5. 2018 usnesení č. 118/2018.

                                                                                   Starosta obce Bošín
                                                                                      Josef Majdiak

Vystaveno  21.05.2018