Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zastupitelstvo aktualní zápis

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 3.7 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Šeda
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Oprava cesty od mostu k oboře.
3. Obecní zastupitelstvo nabízí práci na dohodu.(položení obrubníků)
4. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Účastník p. Šeda má zájem o položení obrubníků a odvodu dešťové vody kolem své zahrady. Účastník p. Moučka chce zpevnit příjezdovou cestu asfaltem bez obrubníků.(po telefonické domluvě)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Obecní zastupitelstvo nabízí práci na dohodu (položení obrubníků od mostu k číslu popisnému 10)
         Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 28. 8. 2017 v 18:00 hodin.

Číslo na starostu 724186296 v době prázdnin zastupitelstva.

Vystaveno  03.07.2017