Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín
Dne : 29.06.2020

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Kopicová, p. Fišerová, p. Konečný
Omluvení : p. Stránský, p. Konečný
Nepřítomní :

Program zastupitelstva Obce Bošín

1. Přezkum auditora
2. Účetní uzávěrka obce Bošín 2019
3. Závěrečný účet obce
4. Zpevněná pěší cesta Bošín - Běstovice
 


1. Starosta informoval o přezkumu hospodaření obce ze dne 10.6.2020 a závěrečné zprávě o přezkoumání. Zpráva auditora je s výsledkem "bez výhrad".


2. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem závěrečného účtu za rok 2019, zveřejněno elektronicky a na úřední desce v termínu 6-5.2020 - 29.6.2020. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2019 bez výhrad.


3. Starosta informoval zastupitelstvo s účetní uzávěrkou obce 2019. K účetní úzávěrce obce za rok 2019 nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku za rok 2019

4. S předběžným návrhem akce obnovení zpevněné cesty pouze pro pěší spojující Běstovice a Bošín zastupitelstvo souhlasí za podmínek stanovených ve stanovisku.

Hlasování: pro 5   proti 0


Zastupitelstvo začalo dne 29.06.2020 v 18.00 hodin.
Zastupitelstvo skončilo dne 29.06.2020 ve 20:00 hodin.
Zveřejněno 30. 06. 2020

Vystaveno  08.07.2020