Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín
Dne : 24.08.2020

 

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Konečný; p. Stránský
Omluvení : p. Kopicová
Nepřítomní :

Program zastupitelstva Obce Bošín

1. Volba nového starosty
2. Volba nového místostarosty
3. Rozpočtové opatření 2/2020
4. Bezpečnostní audit

5. Dodavatel dětského hřiště

6. Volební komise – volby

7. Svoz separovaného odpadu

8.Rozpočtové opatření 3/2020

9.Rozpočtové opatření 4/2020

10.Nástup nového člena zastupitelstva za odstoupenou Ing. IlonuKaisrlíkovou

11. Změna funkce Josefa Konečného zastupující Ilonu Fišerovou


1. Proběhlo hlasování o volbě nového starosty na místo p. Konečného, který ze zdravotních důvodů odstoupil k datu 31.7.2020. Novým starostou byl zvolen Tomáš Provazník s minimální možnou odměnou dle tabulek odměn pro neuvolněného starosty. Josef Konečný setrvá v zastupitelstvu jako člen. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo volí (schvaluje) nového starostu Tomáše Provazníka


2. Proběhlo hlasování o volbě nového místostarosty na místo p. Provazníka. Novým místostarostou byla zvolena Ilona Fišerová s poloviční odměnou neuvolněného starosty. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo volí (schvaluje) nového místostarostu Ilonu Fišerovou


3. Starosta informoval zastupitelstvo o hlasování schválení rozpočtového opatření pro dětské hřiště – RO2/2020. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje RO2/2020.

4. Starosta informoval zastupitelstvo o uskutečněném bezpečnostním auditu, který proběhl úspěšně.

5. Paní Fišerová předložila 3 nezávazné nabídky na zhotovení dětského hřiště v obci Bošín. Proběhlo hlasování o dodavatele nového hřiště dle předložených nabídek.

Bonita

Hlasování: pro 0   proti 5

František Smitka

Hlasování: pro 0   proti 5

Brnk

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje společnost BRNK jako dodavatele dětského hřiště na základě nejlepšího technického řešení a množstvím nabízených herních prvků v poměru s cenovou nabídkou.

6) Starosta oznamuje předsedu volební komise Tomáše Matějku pro nadcházející volby.

7) Proběhla diskuze o možnosti svážení odpadu (plast, papír) dům od domu pro obyvatele obce. P. Provazník a p. Fišerová proveden nezávaznou poptávku u občanů obce o případný zájem o tuto službu.

8) Starosta informoval zastupitelstvo o hlasování schválení rozpočtového opatření přijetí dotace COVID – RO3/2020. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje RO3/2020.

9. Starosta informoval zastupitelstvo o hlasování schválení rozpočtového opatření dotace na VOLBY UZ 98193 – RO4/2020. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje RO4/2020.

10. 24.8.2020 nastupuje p. Moučka Martin jako další člen kandidátky VOLEB do zastupitelstva rok 2018, který byl prvním náhradníkem v konaných volbách. Nahrazuje odstoupenou Ilonu Kaisrlíkovou.Dále Martin Moučka přebíra funkci předsedy správy silnic a komunikačních cest.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo volí (schvaluje) nového člena Martina Moučku zastupující ve funkci Ilonku Kaisrlíkovou a přebíra funkci předsedy správy silnic a komunikačních cest.

Jeho mandát začíná aktuálním dnem 24.08.2020, jeho výše odměny je uvedená v příloze zápisu (HM 1289,- / měsíčně dle platné legislativy).

 

11. Josef Konečný přebíra funkci po Iloně Fišerové a to předsedy komise životního prostředí.

Jeho mandát začíná aktuálním dnem 24.08.2020, jeho výše odměny je uvedená v příloze zápisu (HM 1289,- / měsíčně dle platnélegislativy).

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje novou funkci pro Josefa Konečného zastupující ve funkci Ilonku Fišerovou.

Zastupitelstvo začalo dne 24.08.2020 v 18.00 hodin.
Zastupitelstvo skončilo dne 24.08.2020 ve 20:00 hodin.
Zveřejněno 31. 08. 2020

Vystaveno  20.10.2020