Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Program zastupitelstva Obce Bošín
Dne : 24.02.2020

1. návrh rozpočtu obce Bošín rok 2020
2. odstoupení z funkce zastupitele Ing. Ilony Kaisrlíkové
3. žádost Ing. Milana Štěpánka
4. různé

Zápis ze Zastupitelstva dne 24.02.2020

Přítomní : p. Konečný, p. Prudič, p. Kopicová, p. Provazník, p. Stránský
Omluvení : p. Kaisrlíková, p. Ilona Prudičová
Nepřítomní :

1/ Zastupitelstvo přijalo návrh rozpočtu k vyvěšení dne 24.02.2020 (v příloze).

2/ Zastupitelstvo přijalo rezignaci (odstoupení z funkce) zastupitele Ing. Ilony Kaisrlíkové ke dni 17.02.2020 (v příloze).

3/ Zastupitelstvo vyhovělo žádosti Ing. Milana Štěpánka ve věci „Přístavba k domu č.p. 21 na pozemku č. 34 a 19/3 v k.ú. Bošín“ (v příloze).

Zastupitelstvo začalo dne 24.02.2020 v 18.00 hodin.
Zastupitelstvo skončilo dne 24.02.2020 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 23. 02. 2019

Vystaveno  11.05.2020