Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zajímavosti

Obec se nachází 4 km západně od Chocně a má 86 obyvatel. První zmínky o obci pocházejí z roku 1371. Na katastrálním území obce se našli archeologické nálezy, které jsou uloženy v Choceňském muzeu, Přírodní park Orlice a Přírodní rezervace Bošínská obora, kde se vyskytuje více druhů chráněných ptáků, brouků a rostlin, dominantou jsou staleté solitérní duby. Dominantou obce je kaple sv. Filomény a Cyrilometodějský kříž zapsaný v seznamu kulturních památek ČR. V obci působí sbor dobrovolných hasičů, který dobře reprezentuje obec soutěži Velká cena Ústeckoorlická v požárním útoku…

Vystaveno  06.04.2014